Een nieuw bestemmingsplan voor de vernieuwing en uitbreiding van Onderstation Haulerweg

De bedrijventerreinen van Wolvega groeien en in de regio wordt meer duurzame energie opgewekt. Dit vraagt om een robuust elektriciteitsnetwerk. Uit een knelpuntanalyse is gebleken dat het vermogen op het onderstation in Wolvega vergroot moest worden. In opdracht van Liandon heeft DNS Planvorming een nieuw bestemmingsplan opgesteld om de uitbreiding van de capaciteit mogelijk te maken. Om naar de toekomst toe flexibiliteit op het terrein te houden, is op basis van de uitkomsten van de milieuonderzoeken een zonering opgenomen waarbinnnen de nieuwe transformatoren zijn toegestaan. Zo is het onderstation planologisch klaar voor de toekomst. 

Het bestemmingsplan is op 24 september 2018 vastgesteld (link naar plan).  

Verbeelding Haulerweg Wolvega

verbeelding bestemmingsplan