Locatie ontwikkelingen voor woningbouw in Alkmaar

In opdracht van StudioPro6 leverde DNS Planvorming de bouwtitels voor twee locatieontwikkelingen met nieuwe woningen in Alkmaar.

’t Wuiver

Aan ’t Wuiver in de wijk Oudorp stond een leegstaand kerkgebouw met een daarbij behorend parkeerterrein. Op deze plek zijn nu drie kavels voorzien waarop de eindgebruiker volgens in het bestemmingsplan opgenomen randvoorwaarden hun eigen huis kunnen bouwen. Wij stelde hiervoor het bestemmingsplan op en coördineerde de benodigde onderzoeken.

Woningbouw aan 't Wuiver Oudorp

bestemmingsplan 't Wuiver

 

Molenbuurt

Aan Molenbuurt, gelegen aan de rand van de historische binnenstad van Alkmaar, wordt het verwaarloosde pand waarin voorheen Bar Dancing Extase was gevestigd vervangen door de ontwikkeling van 22 startersappartementen. Wij schreven hiervoor de Goede Ruimtelijke Onderbouwing (GRO) en coördineerde de benodigde onderzoeken.

Molenbuurt transformatie naar appartementen

gevelimpressie nieuwe appartementen (bron: StudioPro6)