Snelle procedure voor kruimelgevallen

Door middel van een ‘reguliere’ omgevingsvergunning (beslistermijn maximaal 14 weken) kunnen Burgemeester en Wethouders mee werken aan het wijzigen van de functie binnen een bestaand gebouw zolang het bouwvolume niet toeneemt.

Hoewel ten behoeve van een kruimelgeval geen uitgebreide en integrale ruimtelijke afweging hoeft te worden gemaakt, dient wel te worden aangetoond dat de nieuwe activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Doordat geen integrale afweging vereist is, kan de ruimtelijke motivatie zich beperken tot enkele project-specifieke aspecten. Vaak hebben deze betrekking op geluid, verkeer en parkeren.

DNS Planvorming heeft meerdere ‘vormvrije’ ruimtelijke motivaties opgesteld voor kruimelgevallen, waaronder voor een hostel in Leiden en een winkel in Amsterdam.

Kruimelgeval Hostel Leiden

nieuw hostel in Leiden