Bestemmingsplan Groeneweg 28a maakt nieuwe woningen mogelijk via Ruimte voor Ruimte regeling

De regeling Ruimte voor Ruimte van de provincie Noord-Holland is gericht op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied. Dit gebeurt door sloop van storende agrarische bebouwing in het landschap. Als tegenprestatie krijgt de aanvrager binnen de voorwaarden van Ruimte voor Ruimte, planologische medewerking voor nieuwbouw in de vorm van woningbouw.

Op de locatie Groeneweg 28a te Bergen is gebruikt gemaakt van deze regeling, wat heeft geresulteerd in een onherroepelijk bestemmingsplan dat de bouw van 6 woningen mogelijk maakt. Met de referentie naar het traditionele boerenerf wordt de nieuw te realiseren bebouwing op de locatie als ensemble ingepast in de omgeving. De bestemming van de agrarische gronden ten oosten van de manege is omgezet in een natuurbestemming. Inmiddels is alle bebouwing en verharding verwijderd.

De woningen zullen vanaf begin 2017 worden gebouwd. De projectleiding van de voorbereidende werkzaamheden is in handen van Ronald Dekker.

luchtfoto Groeneweg Bergen (bron: googlemaps) Groeneweg verkaveling