Omgevingsscans voor Liandon Qirion

Categorie
QuickScan
Over dit project

DNS Planvorming stelt voor Liandon omgevingsscans op

DNS Planvorming ondersteunt het team Strategisch omgevingsmanagement van Liandon. De ondersteuning bestaat uit het uitvoeren van Omgevingsscans voor toekomstige ruimtelijke projecten.

Vroegtijdig signaleren

De omgevingsscan is door Liandon ontwikkeld om vroegtijdig inzicht te krijgen in kansen en belemmeringen voor de uitvoering. Het gaat om projecten die nodig zijn voor een stabiel en toekomstbestendig elektriciteitsnetwerk. De omgevingsscan heeft tot doel om voor de meest relevante omgevingsaspecten na te gaan welke invloed zij hebben op het project. Door de scan wordt duidelijk welke aspecten een substantiële impact hebben op de planning en de kosten en wat gedaan kan worden om de impact te verkleinen.

Input voor projectplan
In de omgevingsscan worden verschillende aspecten zoals eigendom, planologie en milieu beoordeeld. Onderdeel van de omgevingsscan is het in de tijd plaatsen van acties nodig om de haalbaarheid te vergroten. Denk aan het uitvoeren van onderzoeken met een lange doorlooptijd of het wijzigen van het bestemmingsplan. Behalve de milieutechnische kant, brengen we ook de mogelijke tegenstrijdige belangen in beeld die rond het project kunnen spelen. Met het resultaat ontstaat een compleet beeld van de issues en uitgangspunten voortkomend uit het ruimtelijke domein. De omgevingsscan vormt input voor het projectplan waar ook de technische uitgangspunten in staan.