Monsterseweg, Den Haag

Categorie
QuickScan
Over dit project

Monsterseweg, Den Haag

Parnassia Groep ontwikkelt een deel van haar instellingsterrein aan de Monsterseweg tot woongebied. Ten behoeve van de Nota van Uitgangspunten is inzicht gewenst in de kaderstellende factoren voor het stedenbouwkundig plan. Hiervoor is door DNS Planvorming een quickscan uitgevoerd naar verschillende milieu- en omgevingsaspecten. Door middel van de quickscan is in een schematisch inzicht geboden in de kansen, risico’s en belemmeringen voor het plan.