Kruimelgevallen

Categorie
Ruimtelijke onderbouwing
Over dit project

Door middel van een ‘reguliere’ omgevingsvergunning kunnen burgemeester en wethouders o.a. meewerken aan het wijzigen van de functie binnen een bestaand gebouw en het afwijken van het bestemmingsplan voor een tijdelijke periode. Hoewel ten behoeve van een kruimelgeval geen uitgebreide en integrale ruimtelijke afweging hoeft te worden gemaakt, dient wel te worden aangetoond dat de nieuwe activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Doordat geen integrale afweging vereist is kan de ruimtelijke motivatie zich beperken tot enkele voor het project specifieke aspecten. Vaak hebben deze betrekking op geluid, verkeer, parkeren. DNS Planvorming heeft meerdere ‘vormvrije’ ruimtelijke onderbouwingen opgesteld voor kruimelgevallen, waaronder voor een hostel in Leiden en een winkel in Amsterdam.