Klaprozenbuurt

Categorie
Onderzoek milieu- en omgevingsaspecten
Over dit project

Klaprozenbuurt

De gemeente Amsterdam werkt aan de transformatie van de ‘Klaprozenbuurt’ in Amsterdam Noord. De ambitie is om het bestaande bedrijventerrein om te vormen naar een aantrekkelijke gemengde stadsbuurt. Er kan in het gebied ca. 250.000 m2 brutovloeroppervlak worden gerealiseerd, waarvan 80% wonen (circa 2.000 woningen), 15% economie en 5% maatschappelijk. Bedrijfs- en winkelruimten zijn vrijwel uitsluitend gesitueerd in de plinten, met woningen erboven. Aan de noordzijde van het plangebied wordt het Buiksloterdijkpark ingericht. De eerste ontwikkelingen kunnen naar verwachting in 2021 starten.

DNS Planvorming is betrokken bij het opstellen van het bestemmingsplan waarbij met name de zorgvuldige inpassing van de nieuwe functies op het bestaande bedrijventerrein aandacht vraagt. De vorm van het bestemmingsplan en de onderzoeken die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen moeten de geleidelijke transformatie mogelijk maken. Hierbij wordt de balans bewaakt tussen enerzijds de milieugebruiksruimte van de bestaande bedrijven en anderzijds het ontstaan van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.