Inpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen

Categorie
Bestemmingsplan
Over dit project

Al jaren vormt de spoorovergang van de N226 bij Maarsbergen een knelpunt in het verkeersnetwerk. De huidige spoorovergang is vaak gesloten en belemmert een snelle doorgang. Nadat verschillende varianten zijn afgewogen is door de provincie Utrecht definitief gekozen voor een tunnel onder het spoor door.

De nieuwe onderdoorgang zal leiden tot een verbetering van de leefbaarheid van de dorpskern omdat het verkeer om de kern heen wordt geleid. Met het project wordt de doorstroming op de N226 van en naar de A12 verbeterd en het risico voor filevorming op de N226 verlaagd. Hierdoor kan winst in de reistijd worden gerealiseerd van het woon-werkverkeer. Een betere doorstroming voorziet in een positief effect voor de bereikbaarheid van de Regio Utrecht en verbetert de verkeersveiligheid. Voor de natuur die moet wijken om dit project mogelijk te maken wordt op twee locaties (Landgoed Anderstein en Valkenheide) nieuwe natuur gerealiseerd.

DNS Planvorming heeft in opdracht van de Provincie Utrecht het Inpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen opgesteld. Met dit inpassingsplan wordt de realisatie van de nieuwe onderdoorgang van het spoor bij Maarsbergen mogelijk gemaakt. Ook zijn twee natuurcompensatie locaties meegenomen in het inpassingsplan. Op 9 december 2020 is het inpassingsplan door Provinciale Staten vastgesteld.

Meer informatie
Zie voor meer informatie de website van de provincie Utrecht (Dossier Spooronderdoorgang N226).

Het vastgestelde inpassingsplan is in te zien op: ruimtelijkeplannen.nl