Inpassingsplan Reconstructie N226 Hertekop-Schutterhoeflaan

Categorie
Bestemmingsplan
Over dit project

Inpassingsplan Reconstructie N226 Hertekop – Schutterhoeflaan inclusief fietstunnel

Het verkeer op de N226 Arnhemseweg tussen de aansluiting op de Rijksweg A28 en de Groene Zoom in Leusden is de afgelopen jaren toegenomen door de nieuwe woonwijk Tabaksteeg en de verbreding van de Rijksweg A28. Om de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op en langs dit deel van de N226 te verbeteren, wordt de provinciale weg gereconstrueerd. Er komt onder andere een parallelweg bij en de hoofdrijbaan wordt verschoven. Ook wordt het kruispunt bij de A28 aangepast en wordt een fietstunnel aangelegd om de veiligheid voor fietsers te vergroten.

DNS Planvorming heeft in opdracht van de Provincie Utrecht het provinciaal inpassingsplan voor de reconstructie van de N226 Hertekop – Schutterhoeflaan opgesteld. Belangrijk onderdeel van het inpassingsplan is het borgen van de mitigerende en compenserende maatregelen die nodig zijn vanwege de gedeeltelijke ligging in het Natuurnetwerk Nederland.

Meer informatie
Zie voor meer informatie de website van de provincie Utrecht.

Het vastgestelde inpassingsplan is in te zien op ruimtelijkeplannen.nl.