Herziening bestemmingsplan Amsterdam IJburg 1e fase

Categorie
Bestemmingsplan
Over dit project

Herziening bestemmingsplan IJburg 1e fase

Voor de gemeente Amsterdam stelt DNS Planvorming een herziening op van het bestemmingsplan IJburg 1e fase.

Bestemmingsplan IJburg 1e fase was er op gericht om binnen 9 nog te ontwikkelen bouwblokken een grote diversiteit aan functies en bouwmogelijkheden te bieden. Inmiddels is de ontwikkeling van IJburg 1e fase grotendeels afgerond en wordt door middel van de herziening voorkomen dat er zich binnen de 9 bouwblokken ontwikkelingen voordoen die niet goed aansluiten bij het gerealiseerde woonmilieu. Door middel van maatwerk is een regeling ontworpen waarbij een bepaalde mate van flexibiliteit in goede verhouding is gebracht met de rechtszekerheid die de bewoners van IJburg mogen verwachten.

Het bestemmingsplan is hier in te zien.