Dopsloot, Purmerend

Categorie
Bestemmingsplan
Over dit project

Dopsloot, Purmerend

Voor Wooncompagnie stelt DNS Planvorming het bestemmingsplan Dopsloot Purmerend op. De projectlocatie is onderdeel van het Wagenweggebied waarvoor de gemeenteraad het Ambitiedocument Wagenweggebied heeft vastgesteld. De gemeente wil met het ambitiedocument de kwaliteit en samenhang waarborgen bij nieuwe ontwikkelingen maar bovenal enthousiasmeren en vanuit een verbindende, regisserende rol, de betrokken partijen uitnodigen om de transformatie van bedrijventerrein naar een levendige, stadse wijk waar wonen, werken en verblijven samen tot stand te brengen. Wooncompagnie realiseert op haar gronden een programma van 3 appartementengebouwen voor in totaal 70 woningen in het sociale segment. Het bestemmingsplan bestaat uit drie bouwvlakken die enige flexibiliteit bieden bij de verdere uitwerking van de bouwplannen. Het programma dat met dit bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt draagt bij aan de regionale woningbouwopgave waarbij Purmerend circa 10.000 woningen toevoegt, grotendeels voor de eigen behoefte.