De Keyser, Middenbeemster

Categorie
Bestemmingsplan
Over dit project

De Keyser, Middenbeemster

In opdracht van De Beemster Compagnie heeft DNS Planvorming het bestemmingsplan ‘De Keyser, fase 2’ opgesteld. Het plangebied betreft het thans onbebouwde deel van het kruispuntdorp Middenbeemster, dat ook wel bekend staat als het vierde kwadrant. Het woningbouwplan voor De Keyser bestaat uit maximaal 590 woningen. Het plangebied ligt binnen het als UNESCO Werelderfgoed aangewezen gebied De Beemster en De Stelling van Amsterdam. Gelet hierop is een belangrijk uitgangspunten dat wordt aangesloten bij de kenmerkende, cultuurhistorisch waardevolle structuur van het gebied en er geen aantasting plaatsvindt van de aanwezige kernkwaliteiten. In het bestemmingsplan is de hoofdstructuur van water, verkeer en groen vastgelegd. Binnen het uitgeefbare woongebied is gewerkt met een globaal kader zodat kan worden ingespeeld op de actuele woningbehoefte.