Bloesemgaerde Noord, Wognum

Categorie
QuickScan
Over dit project

Bloesemgaerde Noord, Wognum

Het voornemen is om op de locatie Bloesemgaerde Noord te Wognum woningbouw te ontwikkelen. In opdracht van de gemeente Medemblik hebben wij een verkennend quickscan voor deze locatie opgesteld. In de quickscan is inzicht gegeven in enerzijds de beleidsmatige randvoorwaarden en anderzijds eventuele belemmeringen met betrekking tot milieu- en omgevingsaspecten. De quickscan is als input gebruikt voor de participatie met de omgeving en krijgt een plaats in de kaderstellende notitie die aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.