Bestemmingsplan Sterpassage Rijswijk

Categorie
Bestemmingsplan
Over dit project

Het winkelcentrum Bogaard stadscentrum transformeert de komende jaren naar een modern gemengd woon- en winkelgebied. De gemeente Rijswijk heeft in 2019 hiervoor een Masterplan vastgesteld om te komen tot een groen en levendig winkelcentrum waar het aangenaam wonen en verblijven is. Er wordt door de gemeente en de eigenaren in het gebied ingezet op een reductie van winkelmeters en het toevoegen van andere functies zoals horeca en leisure en een groot aantal woningen.

Een van de te ontwikkelen locaties in het winkelgebied betreft de Sterpassage aan de Steenvoordelaan. De locatie ligt midden in het stadscentrum en valt in het gebied waar verblijven en recreëren centraal staat in de visie uit het Masterplan. Er is een ontwikkeling voorzien bestaande uit de bouw van twee nieuwe gebouwen met wonen op de verdieping (ruim 500 appartementen) en een commerciële plint. Ook komt er een nieuw plein, het Steenvoordeplein, waar ruimte is voor terrassen en meer groen op straat.

DNS Planvorming heeft samen met ontwikkelaar 3W real estate in opdracht van Sterpassage Rijswijk het bestemmingsplan voor deze transformatie opgesteld en de benodigde milieuonderzoeken begeleid. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 21 december 2021 en inmiddels onherroepelijk.