Bestemmingsplan Noordwest Ziekenhuis Alkmaar

Categorie
Bestemmingsplan
Over dit project

Bestemmingsplan Noordwest Ziekenhuis Alkmaar

Onder regie van Sweco hebben wij het bestemmingsplan Noordwest Ziekenhuis Alkmaar opgesteld.
De huisvesting van de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) in Alkmaar vraagt al langere tijd om vernieuwing om ook in de toekomst patiënten op een mensgerichte en kwalitatieve wijze te kunnen blijven behandelen. NWZ heeft besloten tot een gefaseerde herontwikkeling op de huidige Alkmaarse locatie waarbij op termijn een groot deel van de huidige gebouwen ofwel vervangen worden door nieuwbouw ofwel aan een grootschalige renovatie worden onderworpen.
Doordat de zorg zich steeds sneller ontwikkelt is het moeilijk te voorspellen hoe de ziekenhuiszorg er op termijn uit ziet. Door middel van gefaseerde nieuwbouw verwacht NWZ optimaal op de ontwikkelingen in te kunnen spelen. Omdat de ziekenhuisactiviteiten tijdens de herontwikkeling worden voortgezet op de locatie, zal de sloop, nieuwbouw en renovatie geleidelijk plaatsvinden. Een belangrijk uitgangspunt bij de herontwikkeling van NWZ op de locatie Alkmaarderhout, is dat het een meerjarige opgave betreft.
Het bestemmingsplan is op deze flexibele en gefaseerde uitvoering toegeschreven. Binnen de bestemmingsregeling is zowel plek voor het ziekenhuis in zijn huidige vorm, als voor de beoogde eindsituatie.
Na een rechtsgang bij de Raad van State is het bestemmingsplan inmiddels onherroepelijk in werking getreden.