Bestemmingsplan Boerhaavekwartier

Categorie
Bestemmingsplan
Over dit project

Bestemmingsplan voor het Boerhaavekwartier te Gouda

In opdracht van de gemeente Gouda werkt DNS Planvorming aan het actualiseren van het bestemmingsplan Boerhaavekwartier. Er zijn sinds 2007 ontwikkelingen in het gebied geweest die vragen om een actueel juridisch kader. Ook is het bestemmingsplan een van de laatste niet-digitale bestemmingsplannen van de gemeente Gouda.

Er is gestart met een inventarisatie van verleende afwijkingen en nog niet vergunde ontwikkelingen. Vervolgens is samen met de gemeente een Nota van uitgangspunten opgesteld. In deze nota is vastgelegd welke ontwikkelingen mee kunnen in het bestemmingsplan en op welke manier (via een directe bestemming of bijvoorbeeld een uitwerkingsplicht of een wijzigingsbevoegdheid). Ook zijn de randvoorwaarden vanuit milieu- en omgevingsfactoren die voor het nieuwe plan van toepassing zijn, in de Nota opgenomen.