Baandervesting, Edam

Categorie
Bestemmingsplan, Onderzoek milieu- en omgevingsaspecten
Over dit project

Baandervesting, Edam

Al lange tijd bestaat het voornemen om het Korsnästerrein te Edam te herontwikkelen met woningen. De bedrijfsgebouwen zijn reeds in 2008 gesloopt. Sindsdien ligt de locatie braak. Het voornemen is om op deze unieke locatie ten zuiden van het oude centrum van Edam, een divers aanbod aan woningen te realiseren. Het centrum van Edam is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Het plangebied ligt binnen de historische vesting en is belangrijk voor de historisch-stedenbouwkundige totaliteit van Edam. Belangrijk uitgangspunt is dat het plan moet aansluiten bij de structuur en karakteristiek van het oude centrum. Er is gekozen voor gedetailleerde bestemmingen waarbinnen nog enige flexibiliteit mogelijk is om te kunnen schuiven met woningtypes. Er wordt op deze wijze voldoende rechtszekerheid geboden voor een zorgvuldige inpassing.