Ruimtelijke Onderbouwing

Goede Ruimtelijke Onderbouwing

Ten behoeve van het afwijken van een bestemmingsplan voor een specifiek project kan worden gekozen voor een Wabo-afwijking. Het bouwvoornemen is in deze gevallen vaak al concreet. DNS Planvorming geeft bij Wabo afwijkingen daarom veel aandacht aan de snelheid van de te doorlopen procedure. Wij verzorgen de benodigde Goede Ruimtelijke Onderbouwing en de coördinatie van de deelonderzoeken.

Bekijk een selectie van onze projecten