Ruimte voor Ruimte

Ruimte voor Ruimte

Wij hebben veel ervaring met de toepassing van de Ruimte voor Ruimte-regeling, met name in de provincie Noord-Holland. De regeling Ruimte voor Ruimte van de provincie Noord-Holland is gericht op een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied. Dit gebeurt door sloop van storende agrarische bebouwing in het landschap. Als tegenprestatie krijgt de aanvrager binnen de voorwaarden van Ruimte voor Ruimte, planologische medewerking voor nieuwbouw in de vorm van woningbouw.

Bekijk een selectie van onze projecten