Onderzoek milieu- en omgevingsaspecten

Onderzoek milieu- en omgevingsaspecten

Ten behoeve van een bestemmingsplanwijziging of – afwijking dienen vaak diverse onderzoeken naar milieu- en omgevingsfactoren te worden uitgevoerd. Voor verschillende onderzoeks-aspecten hebben wij een vaste samenwerking met gespecialiseerde bureau’s. Wij coördineren de benodigde onderzoeken en zorgen dat deze wat betreft diepgang en inhoud aansluiten bij ruimtelijk plan. Doel is dat deze onderzoeken de toets bij de gemeente en zonodig de Raad van State doorstaan.

Bekijk een selectie van onze projecten