Omgevingswet

Strategisch advies / inzet Crisis- en herstelwet / Omgevingswet

Veel van onze klanten zijn ooit bij ons terecht gekomen voor een concrete opgave zoals een bestemmingsplan of Goede Ruimtelijke Onderbouwing. Deze klanten weten ons ook te vinden voor opgaven die nog geen concreet project zijn. Ze verzoeken ons om in een vroeg stadium de planologisch-juridische status van een locatie in beeld te brengen en betrekken ons bij de eerste gesprekken met de gemeente. Dit resulteert in een programma op hoofdlijnen, inzicht in de meest passende juridisch-planologische procedure en een concrete planning.

 

Nu de invoerdatum van de Omgevingswet steeds dichterbij komt, betrekken we ook de gevolgen van deze wet in ons advies. Een aantal instrumenten uit de huidige Wet ruimtelijke ordening komt niet meer terug onder de Omgevingswet. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de wijzigingsbevoegdheid en de uitwerkingsplicht. Door middel van de Crisis- en herstelwet (Chw) kan nu al vooruit worden gelopen op de Omgevingswet. Wij hebben ervaring met het opstellen van Chw bestemmingsplannen.

Bekijk een selectie van onze projecten