Bestemmingsplan

Bestemmingsplan

Het belangrijkste uitgangspunt bij de bestemmingsplannen van DNS Planvorming is dat ze, indien nodig, de toets bij de Raad van Statekunnen doorstaan. Wij volgen wetgeving en jurisprudentie op de voet en weten welke onderdelen gevoelig zijn in een eventuele beroepsprocedure. Wij bewaken de samenhang tussen de verschillende deelonderzoeken die nodig zijn. Wij coördineren inkoop en aansturing van de verschillende onderzoeksdisciplines en letten daarbij per project op dat er wordt gewerkt met bureaus die goede ervaring en reputatie hebben in het specifieke plangebied.

 

Binnen de randvoorwaarden van rechtszekerheid en juridische houdbaarheid zoeken wij naar een flexibele planopzet om de ontwikkelpotenties van de locatie optimaal te benutten.