Bestemmingsplan

Ruimtelijke onderbouwing

Strategisch advies

Quickscan

DNS Planvorming

DNS Planvorming stelt bestemmingsplannen, inpassingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen op voor de transformatie van gebieden en locaties naar woningbouw, maatschappelijke functies, dienstverlening en detailhandel. Hierin zoeken we naar een optimale flexibiliteit om zo goed mogelijk de ontwikkelpotenties van de locatie te benutten.

Onze opdrachtgevers bestaan uit ontwikkelaars, grondeigenaren, gemeenten en provincies. Behalve de productvervaardiging verzorgen we ook de coördinatie en controle van benodigd (milieu)onderzoek.
We staan voor een doelgerichte aanpak, waarbij we oplossingen aandragen die bijdragen aan het doel van de opdrachtgever: het kort en goed verkrijgen van de bouwtitel.

Onze bestemmingsplannen zijn flexibel, robuust en bieden ruimte aan marktveranderingen.

Projecten

Bekijk hier een selectie van projecten waar we trots op zijn.

Klanten

Een selectie van bedrijven waarvoor wij opdrachten hebben mogen uitvoeren.

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over onze diensten? Neem dan direct contact op met.